HLEDÁME BLOGERKU NEBO YOUTUBERKU PRO DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI PRO TESTOVÁNÍ A PSANÍ ČLÁNKŮ, PŘEVÁŽNĚ Z OBLASTI PRODUKTŮ DEKORATIVNÍ KOSMETIKY:

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 28.2.2018, POTÉ PROBĚHNE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ ZASLANÝCH INFOMACÍ

NÍŽE VYPSANÉ INFORMACE NEBO DOTAZY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZASÍLEJTE NA INFO@COSMETICOS.CZ, PŘEDMĚT EMAILU: COSMETICOS BLOGERKA/YOUTUBERKA

JMÉNO / NICK:

VĚK:

MÍSTO PŮSOBENÍ (MĚSTO):

AKTUÁLNÍ BLOG / KANÁL:

OBLÍBENÉ KOSMETICKÉ ZNAČKY:

VAŠE PŘEDSTAVA O SPOLUPRÁCI:

 

 

 

 

 

PODMÍNKY:

 

Upozornění: Odesláním přihlášky poskytuje zájemce provozovateli webu cosmeticos.cz souhlas se zpracováním jím uvedených osobních údajů pro účely shora uvedené, tzn. vyhodnocení jednotlivých přihlášek a kontaktování vybraných blogerů v případě ověřování informací.

 

1. Nezávislost blogera a obsah blogů

 • Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat občanská práva jiných lidí.
 • Bloger se musí podřizovat požadavku svobodné výměny názorů a volnému toku informací. Pod každým příspěvkem blogera bude povolena diskuse, do níž může vstupovat i bloger. Nemůže ji však administrovat ani ukončit. Toto právo náleží výhradně administrátorům webu.
 • Bloger nese zodpovědnost za to, že obsah jeho blogu nebude v rozporu se zákony České republiky.
 • Pokud bloger uveřejní chybnou a nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového článku.
 • Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu. Bloger nesmí manipulovat s datem a časem uveřejnění příspěvku s cílem vyvolat falešné zdání o skutečném čase jejich zveřejnění.
 • Bloger nesmí smazat již jednou uveřejněný článek (nebo změnit status již uveřejněného článku na soukromý či krátký), pokud svůj úmysl neoznámí zadavateli a nedostane jeho souhlas.

2. Autorská práva a citování zdrojů

 • Publikováním textů dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce www.cosmeticos.cz.

 

3. Blogy a obsah

 • Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho vlastním soukromém blogu.
 • Bloger nemá automatický nárok na odkaz ze stránky www.cosmeticos.cz. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč je některý zápisek odkazován a jiný ne.

 

4. Bloger a komerční informace

 • Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. Za tu se nepovažuje zmínka o vlastních či cizích aktivitách, pokud je relevantní k tématu článku.
 • Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.

 

5. Vztah blogera a provozovatele blogů

 • Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postojem provozovatele či redakce webu cosmeticos.cz a není možno je považovat za názory provozovatele.
 • Bloger nemá právo vydávat se za redaktora webu cosmeticos.cz.
 • Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a uvede důvody.

 

6. Sankce za porušení kodexu

 
V případě porušení kodexu má provozovatel v závislosti na míře a závažnosti přečinu právo:

 1. Upozornit blogera na to, že porušil kodex, a vyzvat ho k nápravě a neopakování prohřešku.
 2. Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex.
 3. Stáhnout celý blog konkrétního autora tak, že všechny jeho články se budou zobrazovat už jen na jeho osobním blogu, a to na stanovenou zkušební dobu, nebo natrvalo.
 4. Bez upozornění smazat ze systému článek, kterým kodex porušil.
 5. Zablokovat konto blogera a znepřístupnit jeho texty čtenářům.

 

Za normálních okolností provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí. Pokud však bloger poruší kodex vážným způsobem nebo opakovaně, může mu být jeho blog zrušen okamžitě i bez předchozího upozornění.

 

7. Odměny

 

odměna se odvíjí od předem nastavené dohody s výherkyní výběrového řízení. Dohoda je možná formou finanční a produktové odměny, vzhledem k výkonu blogerky/youtuberky. Výši odměny stanovuje zadavatel (cosmeticos.cz) po dohodě a první recenzi, která bude úvodní, tudíž zkušební a bez nároku na finanční odměnu.

Produkty a podklady zasílá zadavatel po dohodě zdarma na adresu blogerky/youtuberky.

Množství a obsah recenzí, testů, článků, apod., bude přizpůsoben možnostem provozovatele po předchozí domluvě s  blogerkou/youtuberkou.